Grant pro jednotky dobrovolných hasičů za zásah na lesních porostech

Grant pro jednotky dobrovolných hasičů za zásah na lesních porostech

Mezi jednotky s největším počtem bodů bude rozděleno až 500.000 Kč s maximální výši na jednoho žadatele 20.000 Kč až 40.000 Kč. Podmínkou pro poskytnutí finančního daru je řádně vyplněná žádost. Všechny uváděné údaje musí být vyplněny pravdivě a dle skutečnosti. Po ukončení přihlašování bude provedena kontrola úplnosti a pravdivosti uvedených údajů. Poté budou jednotlivé žádosti na […]