banner-zadosti-o-financni-podporu-od-podniku-lesy-cr

Za účast jednotek na likvidaci požárů na lesních, polních nebo zemědělských porostech získali v roce 2016 dobrovolní hasiči od Lesů České republiky 500.000 Kč na nákup nového vybavení. Podruhé za sebou vypsaly Lesy ČR finanční podporu pro jednotky dobrovolných hasičů obcí, které se v roce 2015 aktivně podílely na likvidaci požárů, ohrožujících každoročně hektary lesních porostů. Požáry lesa patří mezi nejnáročnější z pohledu jejich likvidace. Nepřístupný terén, dlouhá doprava vody, skrytá ohniska pod povrchem a nepříznivé povětrnostní podmínky jsou v období sucha silným protivníkem stovkám zasahujících profesionálních i dobrovolných hasičů.  Dobrovolní hasiči jsou obvykle nejblíže místu požáru, a proto je jejich včasný a odborný zásah velmi důležitý. Obnova lesa trvá desítky let a škody při jejich požáru dosahují miliónů korun. Postiženo bylo přes 340 ha lesních porostů a vniklá škoda byla vyčíslena na 18,7 mil. Kč.

Jednotky dobrovolných hasičů se mohly o finanční podporu od Lesů ČR ucházet vyplněním elektronické přihlášky. Ze všech přihlášených bylo na základě předem definovaných kritérií vybráno 25 jednotek, které po ověření pravdivosti uvedených údajů obdržely finanční dar ve výši 20 tis. Kč. Finanční dary jsou účelově vázány a lze je využít pouze na pořízení zásahové techniky a vybavení přímo související s hasičskou činností.

Kategorie: Aktuality