Stejně jako v předchozích letech budou všechny příchozí žádosti posuzovány dle předem stanovených kritérií.  Na základě těchto kritérií budou vybrány jednotky dobrovolných hasičů a k poskytnutí daru do hodnoty poskytnutého grantu 500.000 Kč. Finanční prostředky jsou poskytovány formou finančního daru a jsou účelově vázány výhradně na pořízení hasičské techniky a hasičské vybavení. Podmínkou pro přijetí žádosti a poskytnutí daru je souhlas se zpracováním požadovaných údajů a s přijetím finančního daru, vše oprávněnou osobou.

 

 

Základní podmínky

Typ zásahu: Zásah na lesním porostu na území České republiky

Období zásahu: od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Forma finanční podpory: účelově vázaný finanční dar poskytnutý zřizovateli jednotky

 

Hlavní kritéria

  • Počet zásahů v lese při hašení požáru
  • Spolehlivost jednotky (počet poplachů/počet výjezdů)
  • Splněná odborná způsobilost

 

Jak se přihlásit?

Žadatelé se mohou přihlásit výhradně elektronicky, vyplněním strukturovaného formuláře zde. Podmínkou je pravdivé uvedení všech povinných údajů, souhlas s podmínkami grantu a administrací uvedených údajů a následné odeslání.

Po řádném vyplnění a odeslání formuláře obdrží žadatel na uvedenou adresu potvrzovací zprávu o doručení žádosti. V případě, že žadatel neobdrží potvrzovací zprávu, nelze považovat žádost za doručenou a je vhodné tuto skutečnost ověřit na uvedené kontaktech spolku.

Kategorie: Aktuality