Grant pro jednotky dobrovolných hasičů za zásah na lesních porostech

Mezi jednotky s největším počtem bodů bude rozděleno až 500.000 Kč s maximální výši na jednoho žadatele 20.000 Kč až 40.000 Kč. Podmínkou pro poskytnutí finančního daru je řádně vyplněná žádost. Všechny uváděné údaje musí být vyplněny pravdivě a dle skutečnosti. Po ukončení přihlašování bude provedena kontrola úplnosti a pravdivosti uvedených údajů. Poté budou jednotlivé žádosti na základě předem stanovených kritérií obodovány a stanoveno výsledné pořadí. O výsledku grantového řízení budou všichni žadatelé informování zasláním zprávy na uvedené e-mailové adresy. Finanční prostředky jsou poskytovány formou finančního daru a jsou účelově vázány výhradně na pořízení hasičské techniky a hasičské vybavení.

Základní podmínky:

Typ zásahu: Zásah na lesním porostu na území České republiky

Období zásahu: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Forma finanční podpory: účelově vázaný finanční dar poskytnutý zřizovateli jednotky

Hlavní kritéria

  • Počet zásahů v lese při hašení požáru
  • Spolehlivost jednotky (počet poplachů/počet výjezdů)
  • Splněná odborná způsobilost

 

Jak se přihlásit?

Žadatelé se mohou přihlásit výhradně elektronicky, vyplněním strukturovaného formuláře zde. Podmínkou je pravdivé uvedení všech povinných údajů, souhlas s podmínkami grantu a administrací uvedených údajů a následné odeslání.

Po řádném vyplnění a odeslání formuláře obdrží žadatel na uvedenou adresu potvrzovací zprávu o doručení žádosti. V případě, že žadatel neobdrží potvrzovací zprávu, nelze považovat žádost za doručenou a je vhodné tuto skutečnost ověřit na uvedené kontaktech spolku.