O nás

Poslání

Zapsaný spolek Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku je nezávislou, otevřenou a dobrovolnickou organizací sdružující fyzické i právnické osoby s cílem aktivně pomáhat v propagaci dobrovolných hasičů a zvyšovat povědomí o jejich mimořádné obětavosti. Posláním našeho spolku je každoročně organizovat anketu „Dobrovolní hasiči roku“, podílet se na rozvoji dobrých vztahů mezi hasiči a veřejností a další prospěšné činnosti, vedoucí ke zvýšení prestiže dobrovolných hasičů a k motivaci pro výkon této činnosti. Členství ve spolku je dobrovolné. Řádným členem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let po schválení přihlášky výkonným výborem spolku. Aktuální počet členů sdružení je 7.

Spolek Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku připravuje, organizuje a pořádá soutěžní ročníky Ankety Dobrovolní hasiči roku. Našim cílem je vytvořit anketu, jejíž přínos nebude pouze v ocenění a finančním obdarování těch, kteří se umístí na předních místech v celkovém pořadí, které je dáno veřejným hlasováním, ale nástroj, který bude přínosný zejména pro samotné jednotky a sbory a současně pro krajská ředitelství Hasičských záchranných sborů. Jedná se tedy o ‚MOTIVAČNÍ‘ prvek ve vztahu dobrovolných a profesionálních hasičů, při němž bude v maximální míře využita propagace činnosti dobrovolných hasičů k posílení jejich image a veřejného povědomí.

Orgány společnosti

Výkonný výbor
prezident spolku – Ing. Jiří Bezděk
jednatel spolku – Ing. Václav Špéra
manažer spolku – Ing. Michal Hlavička

Kontrolní komise (KK)
předseda KK – Ing. Miroslav Jiřík
člen KK – Bc. Tomáš Richter, MSc.
člen KK – Ing. Jan Hadrbolec

Členové spolku (ČS)

člen – Ing. Jana Rašková

člen – Ing. Bohdan Důbrava

 

Stanovy společnosti

Stanovy – Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2013 – Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku

Výroční zpráva 2014 – Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku

Výroční zpráva 2015 – Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku

Výroční zpráva 2016 – Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku

Výroční zpráva 2017 – Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku