Poslání

Zapsaný spolek Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku je nezávislou, otevřenou a dobrovolnickou organizací sdružující fyzické i právnické osoby. Posláním spolku je aktivně pomáhat v propagaci dobrovolných hasičů a osvěta vedoucí ke zvyšování povědomí o jejich mimořádné obětavosti a společenském přínosu a rozvoj dobrých vztahů mezi hasiči a širokou veřejností. Tuto činnost vykonávají členové spolku ve svém volném čase bez nároku na odměnu či honorář. Členství ve spolku je dobrovolné. Řádným členem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let po schválení přihlášky výkonným výborem spolku. Aktuální počet členů sdružení je 8.

Vedlejší hospodářskou činností je organizace ankety „Dobrovolní hasiči roku“, za účelem získávání finančních prostředků formu propagace a reklamy obchodních partnerů Ankety pro její řádné uspořádání a ocenění jednotek a sborů dobrovolných hasičů za jejich činnost. Propagačními komunikačními kanály jsou webové stránky, reklama v tisku a rozhlase, tiskoviny, pořádání roadshow po akcích dobrovolných hasičů, tiskové konference i prezentace a uvedení akce prostřednictvím televize.  Přínos Ankety není pouze v ocenění na základě kritérií Odborné porty a finančním obdarování těch, kteří se umístí na předních místech v celkovém pořadí, které je dáno veřejným hlasováním, ale nástroj, který bude přínosný zejména pro samotné jednotky a sbory a současně pro krajská ředitelství Hasičských záchranných sborů. Jedná se tedy o ‚MOTIVAČNÍ‘ prvek ve vztahu dobrovolných a profesionálních hasičů, při němž bude v maximální míře využita propagace činnosti dobrovolných hasičů k posílení jejich image a veřejného povědomí.

Orgány společnosti

Výkonný výbor
prezident spolku – Ing. Jiří Bezděk
jednatel spolku – Ing. Bohdan Důbrava

Kontrolní komise (KK)
předseda KK – Ing. Miroslav Jiřík
člen KK – Bc. Tomáš Richter, MSc.
člen KK – Ing. Jan Hadrbolec

Členové spolku (ČS)

člen – Ing. Jana Rašková

člen – Ing. Ladislav Voráč

Stanovy společnosti

Stanovy – Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2013 – Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku

Výroční zpráva 2014 – Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku

Výroční zpráva 2015 – Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku

Výroční zpráva 2016 – Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku

Výroční zpráva 2017 – Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku

Výroční zpráva 2018 – Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku

Výroční zpráva 2019 – Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku

Výroční zpráva 2020 – Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku

Výroční zpráva 2021 – Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku