pozar-lesa-hasici

Podpora Lesů ČR pro JSDHO pokračuje i v roce 2019

Proto i v letošním roce se mohou jednotky dobrovolných hasičů, ucházet o grant Lesů České republiky, s. p. za zásahy na lesních porostech na území České republiky v roce 2018. Ocenění v řádu desítek tisíc korun mohou na nové vybavení a techniku získat jednotky, které do 15. října podají žádost a budou na základě předem stanovených kritérií vybráni.

Novým kritériem letošního roku je zapojení se do akce Den za obnovu lesa. Celková hodnota grantu je 500.000 Kč. Finanční prostředky jsou poskytovány formou finančního daru a jsou účelově vázány výhradně na pořízení hasičské techniky a hasičské vybavení. Podrobné informace o obou akcích jsou dostupné na www.sf-dhr.cz

Hlavními kritérii jsou:

  • Počet zásahů v lese při hašení požáru v roce 2018/2017/2016
  • Spolehlivost jednotky (počet poplachů/počet výjezdů)
  • Splněná odborná způsobilost
  • Účast na akci „Den za obnovu lesa“

Žadatelé o grant se mohou přihlásit výhradně elektronicky, vyplněním strukturovaného formuláře na stránkách www.sf-dhr.cz. Po řádném vyplnění obdrží na uvedenou adresu potvrzovací zprávu o doručení žádosti. Po ukončení přihlašování proběhne vyhodnocení dle stanovených kritérií. O výsledku grantového řízení budou následně všichni žadatelé informováni.

Lesy České republiky si uvědomují význam rychlého a odborného zásahu, a proto v rámci své společenské odpovědnosti přistupují aktivně k podpoře dobrovolných hasičů také prostřednictvím Ankety Dobrovolní hasiči roku, jako Hlavní partner.

Jiří Bezděk

prezident spolku

SF-DHR, z. s.

Formulář žádosti pro rok 2019 dle stanovených hodnotících kritérií lze podat od 1. září do 15. října 2019.