Žádosti o finanční podporu od podniku Lesy ČR

pozar-lesa-hasici

V souladu s pravidly byly do konce roku 2018 jednotkám sborů dobrovolných hasičů, vybrány na základě stanovených kritérií,  přiděleny a vyplaceny finanční prostředky do výše grantu.“ Všichni přihlášení byly o výsledku grantového řízení informováni prostřednictvím zprávy zaslané na emailové adresy uvedené v přihlášce. Grantové řízení na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů za zásahy na lesních porostech za rok 2018 tak bylo řádně ukončeno.

Již čtvrtý rok po sobě mohou jednotky dobrovolných hasičů získat za zásahy na lesních porostech podporu od Lesů České republiky

Extrémní počasí letošního roku, v jehož průběhu již od samého počátku zaznamenáváme neobvykle malé množství srážek, způsobilo na celém území České republiky sucha s týdny přetrvávajícím vysokým rizikem vzniku požáru. A bohužel, nezůstalo pouze u těchto rizik. Pro zasahující jednotky dobrovolných hasičů je vypsán grant Lesů České republiky, s. p. za zásahy na lesních porostech na území České republiky v období 1.1.2017 – 31.12.2017. Ocenění v řádu desítek tisíc korun mohou na nové vybavení a techniku získat jednotky, které do 15. října podají žádost a budou vybrány.

Stejně jako v předchozích letech budou všechny příchozí žádosti posuzovány dle předem stanovených kritérií, které najdete na www.sf-dhr.cz. Na základě těchto kritérií budou vybrány jednotky dobrovolných hasičů k poskytnutí daru do hodnoty poskytnutého grantu.  Finanční prostředky jsou poskytovány formou finančního daru a jsou účelově vázány výhradně na pořízení hasičské techniky a hasičské vybavení. Podmínkou pro přijetí žádosti a poskytnutí daru je souhlas se zpracováním požadovaných údajů a s přijetím finančního daru, vše oprávněnou osobou.

Hlavními kritérii jsou:

  • Počet zásahů v lese při hašení požáru
  • Spolehlivost jednotky (počet poplachů/počet výjezdů)
  • Splněná odborná způsobilost

Žadatelé se mohou přihlásit výhradně elektronicky, vyplněním strukturovaného formuláře na stránkách www.sf-dhr.cz, kde najdete i více informací. V případně řádného vyplnění žádosti a jejím doručení obdržíte zprávu o doručení žádosti na uvedenou emailovou adresu.

Grantové řízení pro rok 2019 se nyní připravuje. O jeho spuštění vás budeme předem informovat na těchto stránkách a prostřednictvím sociálních sítí a informačních kanálů.

Formulář žádosti pro rok 2018 dle stanovených hodnotících kritérií bylo možné podat do 15. října 2018.