Poslání

Posláním našeho spolku je každoročně organizovat anketu „Dobrovolní hasiči roku“, podílet se na rozvoji dobrých vztahů mezi hasiči a veřejností a další prospěšné činnosti, vedoucí ke zvýšení prestiže dobrovolných hasičů a k motivaci pro výkon této činnosti.
ADHR 2019

ADHR 2019

V roce 2019 pořádáme již 9. ročník ankety Dobrovolní hasiči roku, která je důstojným oceněním nejlepších zásahů a činností dobrovolných hasičů i partnerů, kteří je podporují. Letos s rekordní výší finančních i věcných cen.

Záštity

Záštity

Nad řádným výběrem finalistů ankety Dobrovolní hasiči roku a jejím průběhem dle stanovených pravidel dohlíží Odborná porota Ankety. Svoji podporu vyjádřili také Patroni, Petr Rychlý, Ilona Csáková a Ondřej Vetchý.

O nás

O nás

Zapsaný spolek Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku je nezávislou, otevřenou a dobrovolnickou organizací sdružující fyzické i právnické osoby s cílem aktivně pomáhat v propagaci dobrovolných hasičů.

 Podpora Lesů ČR pro JSDHO pokračuje i v roce 2019

Podpora Lesů ČR pro JSDHO pokračuje i v roce 2019

Spolupráce a podpora jednotek i sborů dobrovolných hasičů od státního podniku Lesy České republiky probíhá už několik let. Vysychání koryt řek a vodních nádrží, v důsledku podprůměrného množství srážek, které v případě požáru slouží jako zásobárny vody na hašení se projevuje i v letošním roce. Výrazně se tak zvyšuje nejen riziko požárů polních a lesních porostů, ale odráží se také v tzv. kůrovcové kalamitě, která vedle usychání lesů přináší nová rizika v podobě korunových požárů či potřebu výsadby nových lesů. Při všech těchto činnostech je zapojení dobrovolných hasičů velmi významnou pomocí, která je potřebná ve všech koutech naší země. Proto i v letošním roce vypsal státní podnik Lesy České republiky grant na podporu činnosti jednotek dobrovolných hasičů obcí. Více o podmínkách a možnosti přihlášení zde.

Podporovat ty, kteří pomáhají

Členové spolku Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, se aktivně podílejí na přípravách ankety, které vyžadují značné množství času ze svého osobního volna. Naše osobní podpora a zapojení je nepostradatelné i v samotném průběhu ankety. Členové spolku se také zapojují do tzv. Roadshow po krajích ČR. Cílem je seznámit lokální členy sdružení dobrovolných hasičů s pravidly a možnostmi, které jim anketa nabízí. Všichni členové pracují bez nároku na honorář.
Ing. Jiří Bezděk
Ing. Jiří Bezděk
prezident spolku
Ing. Václav Špéra
Ing. Václav Špéra
jednatel spolku

Řekli o anketě Dobrovolní hasiči roku

Citace z rozhovorů s našimi partnery a členy Oborné poroty.

Nové články