Grant pro jednotky dobrovolných hasičů za zásah na lesních porostech

Grant pro jednotky dobrovolných hasičů za zásah na lesních porostech

Mezi jednotky s největším počtem bodů bude rozděleno až 500.000 Kč s maximální výši na jednoho žadatele 20.000 Kč až 40.000 Kč. Podmínkou pro poskytnutí finančního daru je řádně vyplněná žádost. Všechny uváděné údaje musí být vyplněny pravdivě a dle skutečnosti. Po ukončení přihlašování bude provedena kontrola úplnosti a pravdivosti uvedených údajů. Poté budou jednotlivé žádosti na […]

Dobrovolní hasiči opět dostali půl milionu korun za hašení lesních porostů

Dobrovolní hasiči opět dostali půl milionu korun za hašení lesních porostů

Za účast jednotek na likvidaci požárů na lesních, polních nebo zemědělských porostech získali v roce 2016 dobrovolní hasiči od Lesů České republiky 500.000 Kč na nákup nového vybavení. Podruhé za sebou vypsaly Lesy ČR finanční podporu pro jednotky dobrovolných hasičů obcí, které se v roce 2015 aktivně podílely na likvidaci požárů, ohrožujících každoročně hektary lesních porostů. Požáry […]